0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling

February 28, 2014 | Press release

Under februari månad 2014 har på aktieägares begäran 4 200 A-aktier omvandlats till B aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Det totala antalet röster uppgår per den 28 februari 2014 till 17 583 032,3, varav A-aktier motsvarar 9 368 164 röster och B aktier 8 214 868,3 röster. Det totala antalet aktier uppgår till 91 516 847, varav 9 368 164 A-aktier och 82 148 683 B-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 466 165 egna B-aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs