0 of 0 for ""

SWECOs förvärv av PIC Engineering genomfört

December 29, 2003 | Press release

SWECOs förvärv av PIC Engineering genomfört

SWECO slutförde den 29 december förvärvet av den finländska
industrikonsultkoncernen PIC Engineering Oyj. Efter förvärvet har SWECO
ca 3 700 anställda, bolag i sju länder och en omsättning på 3,1
miljarder kronor.

Förvärvspriset för PIC Engineering Oyj uppgår till 22,5 MEUR (ca 202,5
MSEK). Tilläggsköpeskilling om högst 1,0 MEUR kan tillkomma. Förvärvet
bedöms påverka SWECOs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan från
och med 2004.

Transaktionen har genomförts genom att SWECO förvärvat moderbolaget PI
Management Oy som äger 100 procent av aktierna i PIC Engineering Oyj
samt genom förvärv av vissa av PI Management Oy:s utestående lån.
Affären har finansierats dels genom nyemitterade SWECO aktier, dels
genom lån.

Förvärvet av aktier och fordringar har till övervägande del genomförts
genom att aktier och fordringar tillförts SWECO som apportegendom.
Styrelsen för SWECO beslutade således den 29 december, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, om fyra emissioner om sammanlagt högst 1
649 621 aktier av serie B i SWECO. Betalningen för de nyemitterade
aktierna erläggs genom att tecknarna överlåter sina aktier i, eller
fordringar på, PI Management OY.

Efter förvärvet äger säljarna, riskkapitalbolaget Capman samt ledningen
i PIC, ca 9,9 procent av kapitalet och ca 4,8 procent av rösterna i
SWECO.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00
Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00500/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00500/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs