0 of 0 for ""

SWECOs bolagsstämma den 12 april 2000

April 12, 2000 | Press release

SWECOs bolagsstämma den 12 april 2000

Vid SWECOs ordinarie bolagsstämma uttryckte Wigon Thuresson, VD och
koncernchef sedan årsskiftet, att han ser positivt på SWECOs framtid.
– Fokus är nu lönsamhet och tillväxt. Koncernens starka kunnande inom
arkitektur och teknik måste vävas ihop med ett affärsmannaskap, säger
Wigon Thuresson. Dessutom måste koncernens stora IT-kunnande exploateras
så att nya affärer skapas.

Hela Wigon Thuressons tal vid bolagsstämman finns på SWECOs hemsida på
Internet, www.sweco.se.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1:20
kronor per aktie. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC
torsdagen den 20 april 2000.

Styrelse och revisorer
Vid stämman omvaldes ledamöterna Carl Ameln, Birgit Erngren, Anders Frick
Olle Nordström och Wigon Thuresson samt valdes till ny ledamot Eric
Douglas. Till ny ordförande i SWECOs styrelse efter Gunnar Nordström, som
undanbett sig omval, har styrelsen utsett Olle Nordström och till vice
ordförande har styrelsen utsett Anders Frick.

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers KB med auktoriserade
revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor. Uppdraget gäller för
tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2004.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom
arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200
medarbetare. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
igon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO,
tel. 08-695 66 02, 070-567 92 21
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO,
tel. 08-695 66 06, 070-532 98 90

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/12/20000419BIT00230/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/12/20000419BIT00230/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs