0 of 0 for ""

Swecos arkitekter anlitas när Kungälvs sjukhus växer

April 3, 2013 | Press release

Swecos arkitekter har tillsammans med danska Aart Architects vunnit arkitekttävlingen för om- och tillbyggnad av Kungälvs sjukhus.

– Sweco har under många år framgångsrikt bedrivit omfattande vårduppdrag. Detta är ytterligare ett kvitto på att vi har kunskapen om de särskilda förutsättningar som gäller i den här typen av större vårdprojekt, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter.

Tävlingsvinsten innebär att utforma nya och befintliga vårdlokaler på sjukhuset, som bland annat ska ge sammanlagt cirka 220 vårdplatser och en ny huvudentré. Den jury som utsett Swecos och Aarts förslag till vinnare framhöll bland annat det lyckade samspelet med det befintliga sjukhuset, som man anser på ett bra sätt bibehåller och utvecklar byggnadens karaktär. Sweco och Aart har tidigare samarbetat vid utformningen av det nya akutsjukhuset i danska Viborg.

– Vinsten i Kungälv stärker vårt samarbete ytterligare och tillsammans utgör vi en stark aktör inom vårdarkitektur i Norden, säger Anders Tyrrestrup, partner på Aart Architects.

Arbetet kommer att påbörjas under våren 2013 och byggnaden beräknas vara klar 2017.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs