0 of 0 for ""

SWECO vägvinnande i Ryssland

September 7, 2000 | Press release

SWECO vägvinnande i Ryssland

SWECO International har tagit hem det betydande konsultuppdraget “Road
Standards Harmonisation” i Ryssland. Projektet finansieras av EU:s Tacis-
program. Uppdragssumman uppgår till 19 Mkr.
SWECO Internationals uppdrag består i att utarbeta rekommendationer för
harmonisering av EU:s och Rysslands standardiseringar inom vägsektorn,
bl.a. för materialprovning, kontroll och projektering. Utbildning är ett
viktigt
inslag. Kontraktstiden är två år och konsultarbetet kommer till två
tredjedelar att utföras i Moskva. Övrigt arbete utförs inom EU. SWECO
International kommer att etablera ett projektkontor i Moskva där man bland
annat besätter posterna “project director” och “liaison manager”.
SWECO leder ett konsortium bestående av Swedish National Road Consulting
(SweRoad), Swedish National Road and Research Institute (VTI) och österrikiska
Technische Prüfungssanstalt. Samarbetspartner på den ryska sidan är Federal
Highway Administration of Russia (FHAR). Uppdragsgivare är EU Kommissionen.

SWECO International har sedan tidigare intressanta uppdrag i Ryssland.
Däribland ett Tacis-projekt på fjärrvärme/energiområdet i Sneznogorsk, och ett

Sida-finansierat projekt med syfte att upprusta de bristfälliga vattenförsörj-
ningsanläggningarna i fyra ryska städer. På vägsidan har SWECO International
för närvarande ett Sida-uppdrag i Moçambiques huvudstad Maputo där en av
huvudlederna genom stan drabbats hårt av de kraftiga översvämningarna.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och
teknikkonsultverksamhet med ca 2 200 medarbetare. Genom SWECO
International bedriver koncernen en omfattande internationell
verksamhet. I SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS,
BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB

Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har
dessutom dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är
noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Öqvist, SWECO International, tel 08-695 63 35
Krister Åhsberg, SWECO International, tel 070-895 93 00

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00380/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00380/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs