0 of 0 for ""

Sweco utökar arbetet med översvämningsskydd i Polen

March 20, 2017 | Press release

Sweco har tecknat nya avtal för att tillhandahålla konsulttjänster till projektet Odra-Vistula Flood Management. Detta är Swecos tredje och fjärde avtal inom ramen för samma projekt och värdet på dem uppgår till 24 miljoner PLN (cirka 53 miljoner kronor eller 5,5 miljoner euro).

Odra-Vistula Flood Management projektet samfinansieras av Världsbanken och syftar till att förbättra översvämningsskyddet för människor som bor i området. Avtalet har tecknats med West Pomeranian Board for Amelioration and Water Structures i Szczecin och Lubuski Board for Amelioration and Water Structures in Zielona Gora.

“Att Sweco vinner ytterligare två avtal inom ramen för Odra-Vistula Flood Management projektet visar prov på vår kompetens och ledande position inom översvämningsskydd. Vi befäster att vi är experter inom detta affärsområde och att vi kan bidra till att säkra en hållbar social och ekonomisk utveckling i en region eller ett land”, säger Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa.

De nya avtalen kompletterar de två avtal som tecknades i november och Swecos huvudsakliga uppgift är att stötta projektets implementeringsenheter med förberedande arbete, design och tillsyn.

Swecos arbete förväntas ta cirka 78 månader att genomföra.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs