0 of 0 for ""

Sweco tar hem spårvägsprojekt värt 3,3 MEUR i Finland

October 5, 2023 | Press release

Sweco ingår i en allians av företag som har anlitats för att tillhandahålla designtjänster i ett projekt för att bygga ut spårvägstrafiken i Tammerfors i Finland. Värdet för Swecos del av projektet uppgår till 3,3 MEUR. 

Spårvägen spelar en viktig roll i Tammerfors stads arbete för att minska utsläppen från trafiken och därmed bli koldioxidneutral till 2030. Omkring 50 konsulter från Sweco kommer att delta i projektet och tillhandahålla projekteringstjänster för bland annat gatu-, bro-, spårvägs-, el- och tekniksystem, tillstånds- och miljörådgivning samt informations- och riskhantering. Kunderna är Tammerfors spårvägar, Tammerfors stad och Birkala kommun.

”Sweco har deltagit i de tidigare faserna av Tammerfors spårvägar och vi är stolta över att kunna bidra med vår expertis även i det här steget, då 13,6 kilometer nya spårvagnslinjer ska utvecklas. Vi har med vårt expertkunnande inom teknik, arkitektur och miljötjänster en bra position för att vara rådgivare när det gäller effektiva transportsystem som en viktig del i en hållbar stadsutveckling”, säger Thomas Hietto, vd för Sweco Finland.

Tammerfors stad växer snabbt och investerar i nya spårvägar för att uppnå en miljömässigt hållbar ökning av kollektivtrafikkapaciteten. Det nuvarande spårvägssystemet togs i bruk 2021, med cirka 10 miljoner genomförda resor under det första året och med mycket höga siffror vad gäller kundnöjdhet. Projektet påbörjas direkt och kommer att pågå till slutet av 2024.

Alliansen består av Sweco, YIT, AFRY och NRC Group.
 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs