0 of 0 for ""

SWECO ökar närvaron i Baltikum

July 30, 2002 | Press release

SWECO ökar närvaron i Baltikum

SWECO VIAK blir huvudägare i det litauiska miljökonsultföretaget Baltic
Consulting Group, BCG. Syftet är att öka närvaron på den växande
baltiska marknaden för miljöteknik.

BCG bildades 1993 och är i dag är ett av Baltikums främsta
konsultföretag inom miljöteknik. Företaget har 35 anställda och arbetar
huvudsakligen med miljöutredningar, avfallsfrågor och uppdrag inom
vatten och avlopp.

– Behovet av miljöinvesteringar är just nu stort i hela Östersjöområdet,
framför allt bland de länder som kandiderar till EU. Vi ser goda
marknadsförutsättningar på lång sikt och ökar därför vår närvaro i
området, säger Per Johansson, chef för SWECO VIAK.

SWECO VIAK blir huvudägare i BCG genom att öka sin ägarandel från 40
till 80 procent. Den tidigare ägarandelen förvärvades under 90-talet av
VAI VA-Projekt, som sedan årsskiftet ingår i SWECO VIAK.

SWECO VIAK är Nordens största konsultföretag inom miljöteknik med ca 500
specialiserade miljökonsulter. Hemmamarknaden är Sverige med Norden och
Östersjöområdet som närmarknad. Företaget bedriver också en omfattande
utlandsverksamhet runt om i världen.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I SWECO
ingår SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Jerker Perers, ordförande i SWECO VIAK, 08-695 66 66,
mobil 0708-95 93 93

Christer Andersson, regionchef SWECO VIAK, 08-775 87 00,
mobil 0708-56 87 60

Per Johansson, chef SWECO VIAK, 08-695 66 68,
mobil 0708-95 90 68

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00020/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00020/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs