0 of 0 for ""

SWECO och SC i landsomfattande sjukhusplanering för Estland

February 8, 2000 | Press release

SWECO och SC i landsomfattande sjukhusplanering för Estland

SWECO International har tillsammans med SC Scandinavian Care Consultants

fått uppdraget att utföra en strukturplan för Estlands sjukvård och
sjukhus. Projektet som är värt 3 Mkr är finansierat av Världsbanken med
estniska socialministeriet som mottagare.

De estniska sjukvårdsanläggningarna härrör huvudsakligen från Sovjettiden
och är i starkt behov av upprustning och modernisering. I internationell
konkurrens har SWECO i samarbete med managementföretaget
SC Scandinavian Care, tagit hem ett intressant referensprojekt, Hospital
Master Plan för Estland. En serie motsvarande strukturplaner för
vårdsektorn är nu aktuella i Baltikum och nordvästra Ryssland.

De svenska företagen har erfarenheter av motsvarande planering i bl.a.
Lettland och Malaysia. Ett halvårslångt och omfattande arbete med
inventeringar av ett 100-tal sjukhus m.m. och därpå följande analyser och
förslag till prioriteringar, har nu inletts. Det estniska
socialministeriet samarbetar nära och fortlöpande med de svenska
konsulterna. Utbildningsmoment ingår i planarbetet. Estland vill
successivt rusta sig för framtidens vårdbehov och medicinsk teknik.

Projektet genomförs med SC Scandinavian Care Consultants som huvudkonsult
och SWECO som underkonsult. Ansvarig projektledare hos konsultgruppen är
Docent Göran Hellers, SC, och samordnare av det omfattande
inventeringsarbetet Arkitekt Aare Saks på FFNS, som ingår i SWECO-
koncernen.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom
arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 300
medarbetare. Genom SWECO International bedriver
koncernen en omfattande internationell verksamhet. I
SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO,

THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB
Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av
bolagen har dessutom dotterbolag med unik
spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Arkitekt Aare Saks, FFNS,
tel 08-522 952 00
Lars Malmström,
informationschef SWECO,
tel 08-695 66 12
Doc. Göran Hellers,
SC Scandinavian Care Consultants,
tel 08-440 72 30

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/08/20000419BIT00070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/08/20000419BIT00070/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs