0 of 0 for ""

Sweco och Gasunie ingår 10-årigt ramavtal gällande ny infrastruktur för energiomställningen i Nederländerna

February 5, 2024 | Press release

Sweco ska stödja den nederländska energioperatören Gasunie i utvecklingen av ny energiinfrastruktur som ska möjliggöra operatörens omställning från transport av naturgas till transporter av vätgas, koldioxid, förnybar gas och värme. Gasunie har avsatt 280 MEUR till ramavtalet för de närmaste tio åren. Swecos andel uppgår till cirka 100 MEUR jämnt fördelat över en period på tio år.

Gasunie är en energinätsoperatör med verksamhet i Nederländerna och norra Tyskland som hanterar och underhåller infrastruktur för storskaliga transporter samt lagring av naturgas. Gasunie är i processen att genomföra en övergång från naturgas till förnybara gaser, som bland annat vätgas. För att klara övergången måste 1 200 kilometer nya och befintliga gasledningar med en kapacitet på 3,5 GW förberedas i Nederländerna under de närmaste tio åren. Sweco kommer att stödja Gasunie med konsulttjänster, ingenjörsteknik och miljöstudier i denna omfattande utbyggnad av infrastruktur.

"Marknadens efterfrågan på förnybar gas ökar och Gasunie gör betydande investeringar i den infrastruktur som krävs för att tillgodose den efterfrågan. Gasunie befinner sig mitt i energiomställningen som pågår i hela Europa och Sweco är stolta över att vara deras långsiktiga partner i det arbetet," säger Eugene Grüter, vd för Sweco i Nederländerna.

Sweco ska tillhandahålla tjänster inom konsultation och ingenjörsteknik. Dessutom finns det utrymme i avtalet för innovativa projekt kopplade till energiomställningen, som bland annat transporter av vätgas, fjärrvärme och grön gas.

I det här projektet kommer Sweco Nederländerna att dra nytta av expertis hos kollegor från hela Sweco-koncernen, för att ta tillvara omfattande erfarenheter från liknande projekt.
 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs