0 of 0 for ""

SWECO moderniserar vatten och avlopp i Ryssland

August 16, 2005 | Press release

SWECO fortsätter att få konsultuppdrag på den snabbt växande ryska marknaden. I ett nytt uppdrag ska SWECO VIAK modernisera och effektivisera vatten- och avloppsverksamheten i två medelstora ryska städer. Ordern är värd närmare 7 miljoner kronor.

– Uppdraget ska genomföras i regionen kring S:t Petersburg där vi nyligen förvärvade 50 procent av det ryska miljökonsultföretaget Lenvodokanalproekt, säger Per Johansson, VD i SWECO VIAK.

SWECO VIAK arbetar sedan 2003 med teknisk rådgivning kring hur vatten- och avloppshanteringen i städerna Gatchina och Tikhvin ska förbättras. I det nya uppdraget ska städerna bland annat få konsulthjälp med att definiera vilka förbättringsåtgärder som kan genomföras inom ramarna för den budget som finns samt få assistans med upphandling och byggkontroll. Uppdraget finansieras av Sida.

För närvarande genomför SWECO ett 20-tal projekt runt om i Ryssland värda totalt cirka 125 miljoner kronor. Den ryska marknaden för konsulttjänster inom området vatten och miljö är kraftigt växande och värderas i dag till cirka 1,5 miljarder kronor per år.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs