0 of 0 for ""

SWECO förvärvar Statkraft Grøner och får en stark ställning i Norge

July 10, 2003 | Press release

SWECO förvärvar Statkraft Grøner och får en stark ställning i Norge

SWECO förvärvar den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner med 340
anställda. Genom köpet blir SWECO en av de ledande teknikkonsulterna på
den norska marknaden.

– Statkraft Grøner har starka marknadspositioner inom sina
verksamhetsområden och uppvisar en god lönsamhet. Förvärvet innebär att
vi får en strategiskt viktig position i Norge. Statkraft Grøner tillför
oss ytterligare kompetens och blir vår nya bas i landet, säger Wigon
Thuresson, VD i SWECO.

Statkraft Grøner omsätter 320 MNOK. Företaget har 320 anställda på sju
orter i Norge och ett 20-tal konsulter i Göteborg och Stockholm i
dotterbolaget Gröner Veritech. Statkraft Grøner arbetar främst med
uppdrag inom områdena miljö, transport, energi, industri och bygg.
Företaget bedriver även utlandsverksamhet med uppdrag i Centralamerika,
Asien och Afrika.

SWECOs befintliga verksamhet i Norge består av installationskonsulten
Theorells och SWECO Samfunnsteknikk som är specialiserade på transport
och anläggning samt vatten och miljö. SWECOs verksamhet i Norge bedrivs
från fem regionkontor.

– Målsättningen är att utveckla Statkraft Grøners verksamhet vidare i
nuvarande form och med befintlig ledning. SWECO har redan en växande
verksamhet i Norge och vår avsikt är att integrera denna med Statkraft
Grøner, säger Wigon Thuresson.

Den sammanlagda verksamheten får en omsättning på 400 MNOK och cirka 450
anställda.

– SWECOs förvärv av Statkraft Grøner är industriellt riktigt. Vi får en
ny huvudägare som har lång erfarenhet av vår kärnverksamhet. Genom SWECO
får vi tillgång till resurser och kompetenser som är värdefulla för vår
fortsatta utveckling, säger Dag M. Solberg, VD i Statkraft Grøner.

SWECO förvärvar Statkraft Grøner av energiföretaget Statkraft SF som
äger ca 92 procent av aktierna. Resterande aktier ägs av anställda i
bolaget.

– Statkraft SF är tillfredsställda med att man i samråd med Statkraft
Grøner har lyckats ingå ett avtal med en solid industriell aktör som
SWECO, och som vill bidra till en fortsatt positiv utveckling av
bolaget, säger Jon Brandsar, styrelseordförande i Statkraft Grøner.

Affären kommer formellt att beslutas av Statkraft SF:s styrelse den 28
augusti.

Förvärvet väntas påverka SWECOs vinst per aktie positivt under
innevarande år.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO
VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tfn +46734 12 66 02
+46 8 695 60 00
Dag M. Solberg, VD i Statkraft Grøner, tfn +47 67 1280 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00180/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00180/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs