0 of 0 for ""

Sweco förbättrar trafiksituationen i Helsingborg

September 19, 2011 | Press release

Sweco anlitas av Helsingborgs Stad för att projektera en ny sträckning för E4:an mellan Malmöleden och Helsingborgs hamn.

– Projektet är tekniskt avancerat och innefattar ett flertal av våra kompetensområden. Vi ser fram emot att arbeta med detta uppdrag som ska utveckla Helsingborgs stad, säger Johan Dozzi vd för Swecos infrastrukturkonsulter.

Uppdraget innebär att projektera en ny fem kilometer lång infartsled till Helsingborgs hamn. Vägen kopplar ihop E4:an med hamnen vilket kommer att leda till minskade störningar i centrala Helsingborg och ge möjlighet till fortsatt stadsutveckling.

Uppdraget är värt cirka 10 MSEK och beräknas vara klart december 2012.

Fakta om uppdraget:
I Swecos uppdrag ingår att upprätta en arbetsplan och att revidera detaljplaner utifrån den nya vägens sträckning. I arbetsplanen ingår både om- och nybyggnad av vägar och gator, ett flertal planskilda korsningar och en vägtunnel. Det ingår även att utföra systemanalyser och utredningar för de järnvägsspår som berörs av den nya vägen.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs