0 of 0 for ""

SWECO får vatten- och avloppsuppdrag i Lettland

June 17, 2003 | Press release

SWECO får vatten- och avloppsuppdrag i Lettland

SWECO har fått i uppdrag att projektera vatten- och avloppsverk samt
avloppsledningar i Jurmala, Lettland. Uppdraget är värt sju miljoner
kronor.

Projektet omfattar ett nytt avloppsreningsverk, ett nytt vattenverk med
brunnar och anslutningsledningar samt ombyggnad av avloppsledningar.
SWECO fungerar som beställarombud för avloppsreningsverket och kommer
att utföra byggkontroller fram till färdigt verk.

Jurmala, som har knappt 70 000 invånare, ligger vid Östersjökusten cirka
2,5 mil från Lettlands huvudstad Riga och är ett populärt turistmål. I
den EU-anpassning på miljösidan som pågår i Lettland är investeringarna
i Jurmala ett viktigt delprojekt. De befintliga anläggningarna i Jurmala
visar stora brister på grund av långvarigt eftersatt underhåll.
Projektet kommer att väsentligt höja standarden på vatten- och
avloppshanteringen i Jurmala samt ge goda förutsättningar för en
utveckling av turistnäringen.

– Det är ett mycket intressant projekt då uppdraget spänner över hela
projektcykeln, från förslag över projektering, upphandling och
byggkontroll fram till färdigt och idrifttaget avloppsverk, säger
projektledare Leif Janzon, SWECO VIAK.

SWECO samarbetar med det lettiska bolaget Aqua Brambis, som bland annat
kommer att utföra detaljprojektering av ledningar samt byggkontroll.

Projektet är finansierat av SIDA och kommer att utföras av SWECO VIAK.
Uppdraget beräknas pågå i två och ett halvt år.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Leif Janzon, projektledare SWECO VIAK, tfn 08-695 62 73

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/17/20030617BIT00010/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/17/20030617BIT00010/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs