0 of 0 for ""

SWECO får uppdrag i Filippinerna

June 10, 2003 | Press release

SWECO får uppdrag i Filippinerna

SWECO har fått i uppdrag att planera för bättre avfallshantering i
staden Surigao på ön Mindanao i Filippinerna. Uppdraget är värt tre
miljoner kronor.

SWECO ska utreda och förprojektera ett modernt och hållbart
avfallssystem i Surigao i enlighet med Filippinernas nya
miljölagstiftning.

– Idag dumpas bland annat hushållsavfall på en tipp på stranden intill
ett bostadsområde, berättar Karin Eberle, projektansvarig på SWECO. Det
finns risk för allvarliga miljö- och hälsoeffekter när soporna lakas ut
i havet. Ett exempel är påverkan på fisket, som är den absolut största
inkomstkällan i Surigao. Genom projektet vill vi öka miljömedvetenheten
och planera för säker deponering, kompostering och återvinning av
avfall.

Uppdraget fokuserar på design och kostnadsanalys av en ny
avfallsanläggning samt stängning av den gamla tippen. En viktig del i
detta är att utreda miljökonsekvenser och sociala aspekter idag och i
det framtida avfallssystemet. Det planeras även för en mer effektiv
insamling med högre grad av återvinning genom källsorteringsförsök och
utbildning.

Projektet genomförs i nära samarbete med Surigao kommun och SWECO bidrar
med experter inom miljö, avfallsteknik och ekonomi. Arbetet påbörjades i
maj och beräknas avslutas i december 2003.

Uppdraget utförs av SWECO VIAK och finansieras av Sida.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Karin Eberle, projektansvarig, SWECO VIAK, +46 8 695 63 99

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00100/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs