0 of 0 for ""

Sweco får miljöuppdrag i Montenegro

January 13, 2011 | Press release

Sweco anlitas för att förbättra miljön i och omkring Balkans största sjö, Skodersjön. Uppdraget är värt drygt 6 miljoner kronor och utförs åt ministeriet för miljö och fysisk planering i Montenegro.

 

 

Uppdraget innebär att Sweco ska undersöka och föreslå efterbehandlingsåtgärder vid ett avfallsupplag för restprodukter vid ett aluminiumsmältverk utanför huvudstaden Podgorica. Det blandade avfallet från tidigare produktion hotar yt- och grundvatten som dränerar till Skodersjön.

Uppdraget finansieras av Världsbanken och är ett led i en större satsning som görs för att förbättra miljön kring Skodersjön.

Swecos uppdrag omfattar tre delar:

• Platsundersökningar av avfallet, mark och grundvatten.

• Analys av vatten, mark och avfall samt av möjliga efterbehandlingsåtgärder och förslag till bästa lösning att hantera föroreningarna.

• Upprättande av en detaljerad efterbehandlingsplan och kostnadsuppskattningar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs