0 of 0 for ""

SWECO får miljöuppdrag för 19 miljoner kronor

November 25, 2003 | Press release

SWECO får miljöuppdrag för 19 miljoner kronor

SWECO har fått i uppdrag att övervaka byggnadsfasen av tre nya
avloppsreningsverk i Ryssland, Tjeckien och Bulgarien. Uppdragen är
tillsammans värda cirka 19 miljoner kronor.

Vattenmyndigheterna i städerna Sestoresk i Ryssland, Jihlava i Tjeckien
och Blagoevgrad i Bulgarien har givit SWECO i uppdrag att övervaka
byggentreprenaden av respektive avloppsreningsverk.

– Avloppsreningsverken är i stort behov av renovering, de behöver
rekonstrueras och uppgraderas, ledningar och pumpstationer ska bytas ut
och avloppsreningen ska förbättras. Vårt uppdrag är att se till att
entreprenörerna följer budget och tidplan och att den tekniska kvalitén
upprätthålls, säger Lars Arvling uppdragsledare på SWECO VIAK Utland.

Tjeckien och Bulgarien är kandidatländer för medlemskap i EU. Som ett
led för att uppfylla kraven för medlemskap har nu länderna beslutat att
se över sina vatten- och avloppsanläggningar.

Sestoresks avloppsreningsverk måste byggas om på grund av att den
tekniska och mekaniska utrustningen är utsliten.

Uppdraget i Sestorek, Ryssland finansieras av SIDA och beräknas vara
genomfört under sommaren 2005. Uppdragen Jihlava och Blagoevgrad
finansieras med EU-medel och beräknas vara genomförda under hösten 2006.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Arvling, projektansvarig SWECO VIAK, tfn +46 8 695 64 60

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00200/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs