0 of 0 for ""

SWECO Energuide utför besiktningar åt Sydkraft under 3 år

February 2, 2001 | Press release

SWECO Energuide utför besiktningar åt Sydkraft under 3 år

SWECOs energikonsultbolag, SWECO Energuide, har slutit ett 3-års avtal om
att utföra besiktningar av ca 350 transformatorstationer, i södra Sverige,
åt Sydkraft Elnät Syd AB.

SWECO Energuide ska utöver besiktningar enligt myndighetskrav, även utföra
statusbedömningar på utrustningarna i del av transformatorstationerna.

Sydkraft, som tidigare till stor del utfört besiktningarna i egen regi,
har nu beslutat att lägga ut arbetet på ett externt energikonsultföretag
för att få en oberoende bedömning av anläggningstillgångarnas status.
SWECO Energuide ingår i SWECO-koncernen, Sveriges största konsultföretag
inom teknik, miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag:
FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Persson, uppdragsledare i SWECO Energuide, tel 040-37 53 56
Erik Severin, VD i SWECO Energuide, tel. 08-695 65 24

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00460/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00460/bit0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs