0 of 0 for ""

SWECO deltar i upprustningen av världskulturarvet Casco Viejo i Panamá

February 17, 2000 | Press release

SWECO deltar i upprustningen av världskulturarvet Casco Viejo i Panamá

SWECO International har fått uppdraget att utreda upprustningen av den
gamla stadsdelen Casco Viejo i huvudstaden Panamá. Uppdraget finansieras
av den svenska konsultfonden vid IDB och är värt ca 700 000 kr i en första
fas.

Staden Panamá anlades på 1500-talet vid Stilla Havets strand, som skydd åt
spanjorernas guldtransporter. Brittiska pirater skövlade staden som sedan
återuppfördes på 1700-talet. Under 1900-talet har den äldsta delen av
stadskärnan gradvis förfallit. Detta har föranlett UNESCO att placera
Casco Viejo, med befästningar och kulturhistoriskt viktiga byggnader som
San José-kyrkan och Stadspalatset, på sin lista över världskulturarvet.

En fragmentarisk upprustning har inletts, men en regeringskommission och
de lokala myndigheterna, gör nu en övergripande och långsiktig planering
av renoveringen. I ett första skede har SWECOs arkitekter och planerare
anlitats som konsulter. SWECOs erfarenheter från den pågående
upprustningen av gamla stan i Hanoi har här varit en avgörande referens.
Inom SWECO svarar dotterbolaget FFNS för genomförandet av uppdraget i
Panama.

Detta är ett av flera pågående uppdrag i Centralamerika för SWECO. I
Honduras är SWECO engagerat för att hjälpa till med återuppbyggnaden av
broar och vägar efter orkanen Mitchs härjningar i området och i Costa Rica
har man uppdrag för livsmedelsindustrin. SWECO har också, sedan flera år
tillbaka, uppdrag inom energisektorn i Panamá.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och
teknikkonsultverksamhet med ca 2 300 medarbetare. Genom SWECO
International bedriver koncernen en omfattande internationell verksamhet.
I SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO
Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik.

Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Belfrage, SWECO International,
tel. 08-695 65 05
Lars Malmström, informationschef i SWECO,
tel. 08-695 66 12/ 070-858 88 31

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000419BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000419BIT00100/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs