0 of 0 for ""

SWECO avstår från köp av Carl Bro

November 18, 2002 | Press release

SWECO avstår från köp av Carl Bro

SWECO avstår från att förvärva det danska konsultföretaget Carl Bro
efter genomförd due diligence.

– Efter en omfattande genomgång av Carl Bro väljer SWECO att inte
fullfölja principöverenskommelsen och genomföra köpet. Skälet är att vi
inte kunnat verifiera de förutsättningar, avseende Carl Bro, som låg
till grund för principöverenskommelsen. Vi anser dock fortfarande att en
fusion mellan SWECO och Carl Bro hade varit industriellt riktig, säger
Wigon Thuresson, koncernchef i SWECO.

– SWECO har fortfarande för avsikt att vara en aktiv part både i Sverige
och internationellt i den branschkonsolidering som pågår. Vi är
finansiellt starka med en soliditet på ca 50 procent och har en stark
underliggande intjäning.

SWECO träffade den 7 oktober en principöverenskommelse om att förvärva
den danska Carl Bro-koncernen. I principöverenskommelsen ingick att
SWECO skulle genomföra en due diligence av Carl Bro för att därefter
träffa ett slutgiltigt avtal under november månad. Efter en omfattande
due diligence har SWECOs styrelse beslutat att ej genomföra affären.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position,
SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD i SWECO, tel 08-695 66 02,
mobiltel 0734 -12 66 02

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00500/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00500/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs