0 of 0 for ""

Johan Nordström föreslås bli ny ordförande i Swecos styrelse

February 17, 2014 | Press release

Swecos valberedning föreslår att Johan Nordström utses till ny styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av de nuvarande ledamöterna Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen. Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda styrelseledamöter minskar till sju, från dagens åtta.

– Sweco har utvecklats på ett fantastiskt sätt under senare år och det är ett lämpligt tillfälle att lämna över ordförandeskapet till en person som kan bidra med nya idéer och perspektiv. Johan Nordström känner bolaget väl i sin roll som en av huvudägarna och har en relevant erfarenhet från andra bolag och styrelseuppdrag, säger Olle Nordström, Swecos styrelseordförande och ordförande i valberedningen.

Johan Nordström har varit ledamot i Swecos styrelse sedan 2012 och arbetar som vd för familjeföretaget Skirner AB. Han är född 1966 och har en arkitektexamen från KTH i Stockholm. Johan Nordström är idag ordförande i Besqab AB och ledamot i bland annat Hemfrid i Sverige AB och Sparbössan Fastigheter AB.

– Med Johan Nordström får Sweco en engagerad och kompetent ordförande. Jag vill också rikta ett tack till Olle Nordström för hans omsorg om bolaget och hans förmåga få till stånd ett effektivt styrelsearbete genom att involvera samtliga ledamöter. Olle Nordström har under sina 14 år som ordförande haft mycket stor betydelse för Swecos utveckling, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

Swecos valberedning består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Swecos årsstämma.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs