0 of 0 for ""

Hagströmer & Qviberg och Cazenove erhåller uppdrag att placera SWECO-aktier

June 15, 2004 | Press release

Hagströmer & Qviberg och Cazenove erhåller uppdrag att placera SWECO-
aktier

CapMan har uppdragit åt Hagströmer & Qviberg och Cazenove att undersöka
förutsättningarna för placering av aktier i SWECO AB (publ) (“SWECO”)
genom s k book-building.

Dessutom har ledande befattningshavare i SWECO som tillsammans innehar
340 000 teckningsoptioner med löptid till och med den 30/6 2004 som
berättigar till 394 740 aktier, uppdragit åt Hagströmer & Qviberg och
Cazenove att undersöka förutsättningarna för en samtida placering av de
aktier som optionerna berättigar till i SWECO.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, 08-695 60 00
Bo Jansson, Finanschef i SWECO, 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/15/20040615BIT00070/wkr0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs