0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

March 31, 2020 | Press release

Under mars månad 2020 har på aktieägares begäran 34 561 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter omvandlingen finns det, per den 31 mars 2020, 121 083 819 aktier, varav 10 385 713 A-aktier, 110 698 106 B-aktier, motsvarande 21 455 523,6 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 3 246 397 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs