0 of 0 for ""

Ekonomisk information från SWECO

December 15, 2004 | Press release

SWECO-aktien noteras på Attract 40
SWECO har kvalificerat sig till Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 1 januari 2005.

Ekonomisk information under 2005
Under 2005 kommer ekonomisk information från SWECO AB att lämnas vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké för 2004 8 februari
Ordinarie bolagsstämma 20 april
Delårsrapport januari – mars 2005 20 april
Delårsrapport januari – juni 2005 26 juli
Delårsrapport januari – september 2005 25 oktober

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs