0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – juni 2018 Sweco AB (publ)

July 19, 2018 | Interim report

Fortsatt positiv utveckling

April – juni 2018  

  • Nettoomsättningen ökade till 4 916 MSEK (4 262)
  • EBITA ökade till 464 MSEK (312), marginal 9,4 procent (7,3)
  • EBIT ökade till 443 MSEK (299), marginal 9,0 procent (7,0)
  • Resultatet efter skatt ökade till 329 MSEK (225), motsvarande 2,77 SEK per aktie (1,88)

Januari – juni 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 9 544 MSEK (8 670)
  • EBITA ökade till 873 MSEK (807), marginal 9,1 procent (9,3)
  • EBIT ökade till 835 MSEK (776), marginal 8,7 procent (8,9)
  • Resultatet efter skatt ökade till 627 MSEK (585), motsvarande 5,27 SEK per aktie (4,89)
  • Nettoskulden ökade till 2 685 MSEK (2 064)
  • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,5 gånger (1,2)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Swecos positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet. EBITA ökade med cirka 79 MSEK och den organiska tillväxten ökade till 7 procent, justerat för kalendereffekt. En stark orderstock och fler anställda gav stöd till utvecklingen. Rapporterat resultat visade en större förbättring, eftersom det andra kvartalet påverkades positivt av 10 ytterligare arbetstimmar jämfört med samma period föregående år. Detta bidrog till nettoomsättning och EBITA med cirka 73 MSEK.

På affärsområdesnivå fortsatte den positiva utvecklingen i framförallt Nederländerna och Danmark. Tillsammans bidrog de till merparten av Swecos ökade EBITA under kvartalet, justerat för kalendereffekt. Den organiska tillväxten var särskilt stark i Västeuropa, Nederländerna och Norge.

Vår strategiska inriktning ligger fast. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi är den europeiska marknadsledaren med starka kundrelationer, motiverade medarbetare och en stark finansiell ställning. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande position genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa. Vår verksamhetsmodell är baserad på decentraliserat ansvar med en kombination av kundfokus, intern effektivitet och branschens bästa medarbetare.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och den fortsätter att utvecklas positivt, med ökade investeringar till följd av en stabil ekonomisk utveckling i norra Europa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs