0 of 0 for ""

BLOCO investerar i nytt finskt IT-bolag

December 12, 2000 | Press release

BLOCO investerar i nytt finskt IT-bolag

BLOCO AB, som ingår i SWECO-koncernen, investerar i IT-bolaget Enterprixe
Software Ltd. med säte i Finland. Enterprixe Software är ett nybildat
företag som utvecklar ett nytt avancerat 3D/4D system för byggbranschen.
Systemet kommer att innebära ett rejält tekniksprång för hela byggsektorn.

Enterprixe Softwares nya system blir webbaserat och kan knyta samman hela
byggprocessen i en gemensam databas. Nu kommer samtliga inblandade parter,
från arkitekter och entreprenörer till fastighetsförvaltare, att kunna
arbeta mot en gemensam projektserver.

Systemet består av en 3D/4D-modell för hela byggnadens livscykel, från
projektering och byggande till förvaltning och rivning. Systemet rymmer
avancerade lösningar för informationsförädling och affärsutveckling inom
alla steg i processen. Informationen i databasen kan också kopplas till
olika varudatabaser och e-handelslösningar.

Enterprixe Software består av ett ledande team finska programmerare med 15
års utvecklingserfarenhet av avancerad 3D-produktmodellering för
byggbranschen. Övriga investorer i det nya bolaget är Tyréns Byggkonsult
och det finska riskkapitalbolaget SITRA OY.

BLOCO AB är byggtekniska konsulter som med hjälp av avancerad IT, 3D Cad
och byggteknik effektiviserar och moderniserar planerings- och
byggprocessen.

BLOCO ingår i SWECO, som är Sveriges största konsultföretag inom teknik
miljö och arkitektur. I SWECO-koncernen ingår följande nio helägda bolag:
FFNS, BLOCO, VBB VIAK, THEORELLS, SWECO Industriteknik, SWECO
Projektledning, SWECO Energuide, SWECO Position och SWECO Connect. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Hans Olson, VD i BLOCO, tel 08-692 55 00
Tapio Ristimäki, VD i Enterprixe Software, tel +358
50 3234624

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00150/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00150/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs