0 of 0 for ""

SWECO ritar ny stadsdel i Ryssland

July 27, 2005 | Press release

SWECO FFNS Arkitekter har fått i uppdrag att utforma ett förslag på en helt ny stadsdel ”Baltic Pearl” med bostäder, offentliga byggnader och kommersiella lokaler. Den nya stadsdelen för cirka 35 000 invånare ska blir en modern del av S:t Petersburg.

– Vi har genomfört ett flertal liknande uppdrag i både Kina och Ryssland de senaste åren. Nu har vi fått ytterligare bevis på att vår kompetens är mycket eftertraktad internationellt sett, säger Eva Nygren VD i SWECO FFNS.

Projektet genomförs som ett parallellt uppdrag där fem internationella arkitektföretag valts ut för att lämna sina förslag på hur stadsdelen ska utformas. SWECO FFNS är det enda nordiska arkitektbolaget som är inbjudet att vara med.

– Vi är stolta att tillhöra den grupp av världens främsta arkitekter som får förtroendet att genomföra uppdraget, säger Eva Nygren.

Satsningen genomförs av kinesiska investerare och väntas pågå de närmaste åtta åren. Baltic Pearl är den hittills största satsning som görs av kinesiska investerare i S:t Petersburg. Projektet bedöms omfatta 1,3 miljarder USD. I ett första skede är uppdraget värt kring 1 miljon kronor för SWECO FFNS.

Stadsdelen ska bli ett modernt komplement till S:t Petersburg. Uppdraget avser att skapa en helt ny stadsdel vad gäller design, framtidens boende och hållbar stadsutveckling. Ett område på två kvadratkilometer ska bebyggas, bland annat med 11 500 bostäder.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs