0 of 0 for ""

SWECO projekterar nytt bioeldat kraftvärmeverk i Finland

November 20, 2007 | Press release

SWECOs industrikonsulter har fått ett omfattande uppdrag när ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk ska uppföras norr om Helsingfors.

Kraftvärmeverket kommer att byggas i Kerava, en stad med 30 000 invånare cirka 30 kilometer norr om Helsingfors. Kraftvärmeverket kommer att eldas med biobränslen och producera el och fjärrvärme till stora delar av staden Kerava. Anläggningen ska vara färdig hösten 2009.

SWECOs kontrakt är ett så kallat EPCM-kontrakt som står för Engineering, Procurement, Construction and Management. Kontraktet ger SWECOs konsulter ett helhetsansvar för den planering och projektering som berör anläggningen med alltifrån projektledning och konstruktion till mekanik, rör och automation.

Uppdraget utförs åt det finländska bolaget Kerava Lämpövoima Oy och kommer att sysselsätta cirka 40 konsulter från SWECO under ett års tid.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs