0 of 0 for ""

SWECO planerar utbyggnad av elnät i Uganda

November 21, 2002 | Press release

SWECO planerar utbyggnad av elnät i Uganda

SWECO Energuide har fått i uppdrag att studera eldistributionen i
Uganda. Uppdraget är värt 4,6 miljoner kronor.

Hela Ugandas transmissionsnät ska studeras och förslag på framtida
förbättringar och utbyggnad ska arbetas fram. Elnätet i Uganda är
sammankopplat med näten i grannländerna Rwanda, Tanzania och Kenya.
Distributionen av el i dessa länder kommer därför delvis beröras i
studien.

– Uppdraget är ett genombrott på marknaden i Uganda och vi ser redan
fler möjliga uppdrag i landet som en förlängning av detta, säger Anders
Ståhl, utlandschef på SWECO Energudie.

Uppdraget är värt 4,6 miljoner kronor och utförs åt kraftbolaget UEB i
Uganda. Arbetet ska pågå i sex månader och finansieras av NDF, Nordiska
Utvecklingsfonden.

SWECO Energuide har även nyligen fått ett energiuppdrag i Libyen. Där
ska man studera förutsättningarna för att införa ett nytt styr- och
övervakningssystem för elkraftsförsörjningen till oljebolaget AGOCO,
Arabian Gulf Oil Company. Anbudsdokumentation ska också tas fram.

Läs mer om uppdragen på www.sweco.se

SWECO Energuide är en av Sveriges ledande energiteknikkonsulter och
ingår i SWECO-koncernen, Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I SWECO ingår: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB,
SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide
och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen AB.

För ytterligare information kontakta:
Erik Severin, VD SWECO Energuide, tfn 08-695 65 24
Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide, tfn 08-695 60 57

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00140/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00140/wkr0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs