0 of 0 for ""

SWECO i planeringsuppdrag för sjukhus i Estland

January 31, 2001 | Press release

SWECO i planeringsuppdrag för sjukhus i Estland

SWECO International har fått uppdraget att utföra en generalplan för norra
Estlands största sjukhus – Mustamäe Haigla. Projektet är värt
2 Mkr och finansieras av Sida med estniska socialministeriet som
beställare.

Det Sida-finansierade projektet är ett led i Estlands satsning på framtida
vårdbehov och medicinsk teknik. Uppdraget genomförs med SWECO som huvud-
konsult och SC Scandinavian Care Consultants (SC) som underkonsult. SWECO
och SC har tidigare gjort en riksomfattande strukturplan för Estlands
sjukvård som ligger till grund för den generalplan som nu utförs. Ansvarig
projektledare hos konsultgruppen är Arkitekt Anders Melin och biträdande
projektledare Arkitekt Aare Saks, båda från SWECOs arkitektföretag FFNS.
För den medicinska kompetensen svarar Docent Göran Hellers, SC.

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom
teknik, miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i
nio bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO
Projektledning, VBB VIAK, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM
Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Arkitekt Aare Saks, FFNS, tel 08-522 952 00
Doc. Göran Hellers, SC Scandinavian Care
Consultants, tel 08-440 72 30

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00310/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs