0 of 0 for ""

SWECO förvärvar miljökonsulten VAI VA-Projekt AB

October 16, 2001 | Press release

SWECO förvärvar miljökonsulten VAI VA-Projekt AB

SWECO VBB VIAK har träffat en principöverenskommelse om att förvärva
miljöföretaget VAI VA-Projekt. Syftet är att stärka positionerna på
miljöområdet och skapa bättre förutsättningar för internationell
expansion, framför allt i östra Europa.

Både SWECO VBB VIAK och VAI VA-Projekt utför kvalificerade uppdrag inom
områdena vatten och miljö, såväl i Sverige som utomlands.

– VAI VA-Projekt är ett företag med hög miljökompetens och stor
internationell erfarenhet. Syftet med förvärvet är att öka vår
internationella närvaro inom områdena vatten och miljö. Genom VAI VA-
Projekt stärker vi våra positioner ytterligare och kan på ett bättre
sätt svara upp mot den ökade internationella efterfrågan på svensk
miljökompetens, säger Mats Påhlsson, VD i SWECO VBB VIAK.

SWECO VBB VIAK arbetar inom områdena vatten och miljö samt transport och
anläggning. Inom vatten och miljö jobbar idag drygt 400 konsulter.

VAI VA-Projekt omsätter ca 100 miljoner kronor och har ett hundratal
konsulter bl a specialiserade inom områdena vatten, avlopp och avfall.
Drygt en tredjedel av omsättningen kommer från internationella uppdrag.

Vi bedriver en omfattande utlandsverksamhet, framför allt i
östra Europa och Mellanöstern. Ett samgående med SWECO VBB VIAK gör att
möjligheter skapas för att vidareutveckla verksamheten, framför allt
internationellt, säger Christer Andersson, VD i VAI VA-Projekt.

För ytterligare information kontakta:
Jerker Perers, Styrelseordförande i SWECO VBB VIAK, 08-695 60 00
Mats Påhlsson, VD i SWECO VBB VIAK, 08-695 60 00
Bo Gabrielson, Styrelseordförande i VAI VA-Projekt, +44 (0) 7785 922 970
Christer Andersson, VD i VAI VA-projekt, 08-775 87 00

SWECO VBB VIAK ingår i SWECO-koncernen – Sveriges största konsultföretag
inom teknik, miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag:
SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO
VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. Företaget bedriver även en omfattande internationell
verksamhet. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00360/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00360/bit0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs