0 of 0 for ""

SWECO förvärvar aktier i Ångpanneföreningen

July 11, 2001 | Press release

SWECO förvärvar aktier i Ångpanneföreningen

SWECO AB har förvärvat 751.700 aktier av serie B i AB
Ångpanneföreningen, motsvarande 13 procent av kapitalet och 8 procent av
rösterna. SWECO ägde tidigare inga aktier i Ångpanneföreningen.

Wigon Thuresson, VD i SWECO, kommenterar aktieköpet:

“Ångpanneföreningen är ett intressant företag som på flera sätt liknar
SWECO. Vi har under många år samarbetat med Ångpanneföreningen inom
olika områden och har goda erfarenheter. Ångpanneföreningens starka
positioner inom process, system och installation till industrisektorn
kompletterar SWECOs starka ställning inom teknik, miljö och arkitektur.
När möjlighet uppstod att förvärva denna aktiepost fann vi det angeläget
att befästa förutsättningen för ett fortsatt samarbete.”

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS; SWECO
BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK,
SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO
Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen AB.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, tel 08-695 66 02

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00080/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00080/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs