0 of 0 for ""

SWECO FFNS förvärvar del i danskt arkitektföretag

September 28, 2001 | Press release

SWECO FFNS förvärvar del i danskt arkitektföretag

SWECO FFNS Arkitekter AB har inlett ett nära samarbete med det danska
arkitektföretaget Skaarup & Jespersen A/S Arkitekter og Byplanläggare,
genom att förvärva 20 procent av bolaget.

Skaarup & Jespersen har lång erfarenhet av internationella uppdrag inom
både arkitektur och samhällsplanering. Specialområden är
regionutveckling, flygplatser, sjukvård och medicinsk industri.

Skaarup & Jespersen, som bildades 1954, omsätter ca 15 miljoner danska
kronor och har ett 30-tal arkitekter och planerare. Företaget bedriver
verksamhet i Danmark och Norge med kontor i Köpenhamn, Holstebro och
Oslo.

– Syftet med förvärvet är att stärka våra positioner i Norden, inte
minst i den intressanta Öresundsregionen. Genom Skaarup & Jespersen får
vi en samlad planeringskompetens på högsta internationella nivå, säger
Eva Nygren, VD för SWECO FFNS.

– Vi har tidigare samverkat med Skaarup & Jespersen både i Sverige och
utomlands. Målsättningen är att utveckla samarbetet ytterligare under
det närmaste året, säger Eva Nygren.

SWECO FFNS ingår i SWECO-koncernen – Sveriges största
konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur med
2 200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS, SWECO
BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO
VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO
Energuide och SWECO Connect. Företaget bedriver också
en omfattande internationell verksamhet. SWECO-aktien
är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen
För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren, VD i SWECO FFNS: 08-522 953 66

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/28/20010928BIT00320/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/28/20010928BIT00320/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs