0 of 0 for ""

SWECO får klartecken för att energideklarera byggnader

September 18, 2007 | Press release

SWECO har fått sina första konsulter certifierade som energiexperter. De kan nu utföra energideklarationer av byggnader enligt Boverkets föreskrifter. SWECO Theorells har även blivit ett ackrediterat kontrollorgan för denna verksamhet.

– Bostäder och lokaler är idag stora energislukare. I Sverige står de för omkring 40 procent av den totala energianvändningen. Vi har redan arbetat i många år med att hjälpa de som äger byggnader att blir mer effektiva och spara energi, erfarenhet som nu kommer till stor nytta, säger Karin Annerwall Parö, vd på SWECO Theorells.

En energideklaration ska innehålla en redovisning av hur energianvändningen ser ut i den undersökta byggnaden. Det ska finnas en jämförelse med andra liknande byggnader och förslag på vad som kan förbättras.

– Marknaden är stor. Före utgången av 2008 ska i princip alla hyres- och bostadsrättsbyggnader i landet vara analyserade och deklarerade. Vi har redan fått ett par större energideklarationsuppdrag och en mängd förfrågningar från både fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, säger Lars Olof Matsson, som ansvarar för energideklarationsverksamheten på SWECO.

Lagen om energideklaration är startskottet på ett landsomfattande arbete med att minska energianvändningen i bostäder och lokaler. För att få utföra energideklarationer krävs certifierade energiexperter samt att företaget där de är anställda är ackrediterat.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs