0 of 0 for ""

Sweco bidrar till långsiktig elförsörjning när tio mil stamnät förstärks

June 26, 2023 | Press release

För att öka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige ska Svenska kraftnät förstärka elnätet i mellersta Sverige. Sweco har fått i uppdrag att projektera två parallella luftledningar på 400 kV som ska byggas längs en tio mil lång sträcka mellan Tierp och Sigtuna.

Utbyggnad av vindkraft i norr, kärnkraftsnedläggning i söder och ökad elförbrukning i mellersta Sverige, det vill säga regionerna runt Stockholm, Uppsala och Mälardalen, kräver ökad överföringskapacitet i elnätet genom hela Sverige. Swecos experter inom bland annat kraftledning, geoteknik, hydrogeologi och mätteknik medverkar i uppdraget och bidrar därigenom med sin kompetens i säkrandet av en trygg elförsörjning och ett resilient samhälle.

Uppdraget från Svenska kraftnät innebär specifikt att Sweco ska detaljprojektera en cirka tio mil ny dubbel luftledning mellan Mehedeby i Tierp kommun och Odensala i Sigtuna kommun, projektera två kortare luftledningssträckor samt rivningsprojektera en 16 mil lång luftledning. 

– Att säkra en långsiktig och trygg elförsörjning i hela Sverige är av yttersta vikt för att understödja elektrifieringen och skapa ett resilient samhälle som kan leverera på både individers och näringslivets behov av el, säger Conny Udd, divisionschef för Energy & Industry på Sweco Sverige.

Uppdraget startade i maj 2023 och pågår till och med september 2025, för att därefter övergå till entreprenad med Sweco som fortsatt teknikstöd. Ordervärdet uppgår till 30 MSEK. 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs