0 of 0 for ""

Information avseende inlösen i SWECO

April 27, 2006 | Press release

Informationsbroschyr avseende inlösen av aktier i SWECO AB (publ) (”SWECO”) tillhandahålles från och med den 27 april 2006 hos SWECO, Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm (tel 08-695 60 00) samt på SWECOs hemsida, www.sweco.se.

Informationsbroschyren kommer att distribueras till samtliga aktieägare i SWECO omkring den 27 april 2006.

Inlösenförfarandet i korthet

– Varje SWECO-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (s.k. aktiesplit) i en aktie
(A- eller B-aktie) och en inlösenaktie.
Inlösenaktien löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK.
– Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
– Avstämningsdag för aktiesplit är den 8 maj 2006 och utbetalning av inlösenlikvid sker omkring den 2 juni 2006.

Tidplan

Avstämningsdag för aktiesplit i SWECO-aktien: 8 maj 2006

Handel i inlösenaktier: 9 maj – 24 maj 2006

Utbetalning av inlösenlikvid: omkring 2 juni 2006

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs