0 of 0 for ""

Delårsrapport janari – mars 2005

April 20, 2005 | Interim report

Fortsatt starkt resultat

– Nettoomsättningen uppgick till 820 MSEK (786)

– Rörelseresultatet blev 52,2 MSEK (68,7)

– Resultatet före skatt uppgick till 60,3 MSEK (84,6)

– Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (8,7)

– Resultatet efter skatt uppgick till 42,3 MSEK (60,7), motsvarande 2,41 SEK per aktie (3,57)

För ytterligare information kontakta:
Bo Jansson, finansdirektör samt tillförordnad VD i SWECO, Tel. 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se
Fredrik Hedlund, informationschef i SWECO, Tel. 08-695 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs