0 of 0 for ""

Två tävlingsvinster till FFNS i Örebro

June 6, 2000 | Press release

Två tävlingsvinster till FFNS i Örebro

SWECOs arkitektföretag FFNS har vunnit två arkitekttävlingar i Örebro. I
den ena lämnade man förslag till bebyggelse i Sörbyängen och i den andra
handlade det om att skapa bostadshus på det gamla regementsområdet I 3.
Bakom de både förslagen står FFNS arkitekt Jonas Kjellander.

Trädgårdsstad i Sörbyängen

Örebro kommun bjöd in ett antal lokala byggherrar och arkitekter att lämna
förslag till bebyggelse i delar av fem kvarter vid Sörbyängen. Kommunens
avsikt var att få in nya idéer och lösningar som avviker från det
konventionella. FFNS vinnande förslag motiverades med att man “visat en
måttfull och variationsrik trädgårdsstad med bearbetade gaturum och
trafikdämpande korsningar.”

Punkthus i modern träarkitektur

En identitet präglad av modern träarkitektur var det som föll juryn i
smaken då vinnaren till tävlingen om att skapa bostadshus på I 3:s gamla
parkering utsågs. Juryn poängterar att förslaget visar en bebyggelse som
är ny och annorlunda, samt har en intressant, spännande och nyskapande
husutformning, såväl vad gäller exteriör som teknik. Förslaget ger också
en tilltalande utformning av å-stråk och parkytor som berikar
upplevelserna utmed lilla Å-promenaden, ansåg juryn. Arbetet går nu vidare
och någon gång under nästa år räknar man med att byggstarten kommer att gå.

FFNS ingår i SWECO-koncernen, som är Sveriges
ledande kunskapsföretag inom arkitektur och
teknikkonsultverksamhet med ca 2 200 medarbetare. I
SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO,
THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB
Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av
bolagen har dessutom dotterbolag med unik
spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Kjellander, FFNS, tel. 019-16 81 46, 070-630 08 50
Lars Malmström, Informationschef i SWECO, tel. 08-695 66 12, 070-858 88 31

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00280/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs