0 of 0 for ""

Två nya miljöuppdrag för SWECO

June 28, 2004 | Press release

Två nya miljöuppdrag för SWECO

SWECO ska modernisera reningsverken i Oxelösund och Sala. De två
konsultuppdragen är sammanlagt värda drygt 12 miljoner kronor.

I Oxelösund kommer kvaliteten på badvattnet att förbättras avsevärt när
biorening införs. I Sala ska utsläppen i Sagån reduceras när
reningsverket inför kväverening. SWECOs miljökonsulter har anlitats som
byggherreombud i båda uppdragen.

– Vi har fått förtroendet att leda arbetet från detaljprojektering och
upphandling till dess att moderniseringsarbetet är färdigt. Det är
utmanande och lite ovanligt att få ett sådant helhetsansvar som spänner
över flera år, säger Per Johansson VD på SWECO VIAK.

SWECO genomför många liknande uppdrag både i Sverige och utomlands. Just
nu arbetar miljökonsulter med upprustning och modernisering av
reningsverken i bland annat Henriksdal och Göteborg. SWECO projekterar
även nya avloppsreningsverk i Baltikum, Ungern, Tjeckien och Ryssland.

För ytterligare information kontakta:
Per Johansson, VD SWECO VIAK, tfn 0734-12 66 68
Jan Friberg, uppdragsansvarig SWECO VIAK (Oxelösund), tfn 0734-12 60 29
Mikael Rångeby, uppdragsansvarig SWECO VIAK (Sala), tfn 0734-12 58 12

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide, SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/28/20040628BIT00070/wkr0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs