0 of 0 for ""

SWECOs arkitekter vinner sjukhustävling i Borås

December 8, 2004 | Press release

SWECO FFNS har vunnit arkitekttävlingen om utformningen av en ny niovåningsbyggnad vid Borås sjukhus. ”Stora utvecklingsmöjligheter i en enkel byggnadskropp” är något som juryn fastnat för.

– Det finns behov av att hitta nya lösningar som kan effektivisera sjukvården och förenkla vardagen för sjukvårdspersonal och patienter. Vår lösning är väl anpassad till dagens verklighet med knappa resurser, vårdkrävande patienter och ett stort behov av flexibilitet, säger Eva Nygren VD på SWECO FFNS.

Förslaget bygger på att lokalerna ska tåla att antalet vårdplatser ofta varierar över dygnets timmar och veckans dagar. Det ska också vara enkelt att ändra användningen av mottagningslokaler till vårdavdelningar och tvärt om. Förslaget inbjuder till teamarbete och korta avstånd ger möjlighet till bra bemanning även på skift med färre personal.

– Det är speciellt roligt att vinna den här tävlingen eftersom det är så sällan som nya stora sjukvårdsbyggnader planeras i Sverige, säger Eva Nygren.

I motiveringen kan man bland annat läsa: ”Den föreslagna byggnaden är föredömligt enkelt uppbyggd i två volymer vilket ansluter väl till de befintliga byggnaderna. Fasadutformningen möjliggör variationer i byggnadens planlösningar och därmed god flexibilitet för framtiden.”

SWECO FFNS vann tävlingen i konkurrens med fyra andra arkitektkontor. Förslaget kommer nu att ligga till grund för den fortsatta projekteringen. Byggherre är Västfastigheter distrikt Borås.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs