0 of 0 for ""

SWECO vinner miljöprojekt i Marocko

June 8, 2001 | Press release

SWECO vinner miljöprojekt i Marocko

O-listenoterade SWECO har fått i uppdrag att projektera en ny
avfallsanläggning åt staden Oujda i norra Marocko. Kontraktet är värt
drygt 5 MSEK. Finansiär är svenska Sida.

SWECOs uppgift är att projektera en avfallsanläggning där restprodukter
tas om hand och omvandlas till ny energi. Vid anläggningen ska bland
annat lakvatten och metangas behandlas. Det är den energirika metangasen
som sedan kan omvandlas till elektricitet. Anläggningen innebär klara
förbättringar av miljöskyddet i området.

– Projektet följs med stort intresse av flera städer i landet eftersom
det betraktas som ett pilotprojekt för hur man på ett kostnadseffektivt
sätt kan förbättra ett av många miljöproblem. Även det nationella
energibolaget följer projektet mycket aktivt då man här ser en
energikälla som hittills inte utnyttjats i landet, säger Anders
Rydergren, uppdragsledare på SWECO.

SWECOs uppdrag är en fortsättning på en tidigare inventering av
avfallshanteringen i staden Oujda, som är av Göteborgs storlek. Den
svagaste länken i hanteringen bedömdes vara den sista, dvs verksamheten
vid själva avfallsupplaget. Avfallet läggs upp utan någon täckning,
vilket innebär att skydd av grundvatten och utsläpp till luft är
obefintligt. Det finns också många djur på platsen som lever av
matrester i avfallet.

SWECO bedriver en omfattande utlandsverksamhet i alla världsdelar med
tyngdpunkt på miljöteknik, energi och infrastruktur. SWECO har tidigare
utfört andra projekt inom miljöteknik i Nordafrika, bland annat i
Marocko och Tunisien.

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik,
miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio
bolag: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS,
SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO bedriver också en omfattande
utlandsverksamhet över hela världen. SWECO-aktien är
noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rydergren, SWECO VBB VIAK, tel 08-695 62 32
Jean Bernard Collin, SWECO VBB VIAK, tel 08-695 62 46

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/08/20010608BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/08/20010608BIT00300/bit0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs