0 of 0 for ""

SWECO tecknar ramavtal med EU för miljöprojekt

April 3, 2000 | Press release

SWECO tecknar ramavtal med EU för miljöprojekt

SWECO International ingår i en europeisk konsultgrupp som antagits för
EU:s nya satsning på miljöprojekt. Totalt satsar EU på nya program och
projektförberedande konsultinsatser inom 13 sektorer av vilken en avser
miljö. Årligen beräknas ca 65 Mkr budgeteras för konsultuppdrag inom
miljösektorn.

För SWECO är detta en viktig ny framgång i EU-projekt, som vunnits i skarp
internationell konkurrens. För miljösektorn är ytterligare fyra
grupperingar antagna. Inför varje kommande miljöprojekt som lanseras inom
programmet konkurrerar tre av dessa fem i en förenklad upphandling
omfattande max 200 000 Euro per tillfälle.

Projekten är spridda över hela den del av världen som får stöd från EU,
dvs. Central- och Östeuropa, f.d. Sovjetstaterna, Latinamerika, Asien,
Medelhavsområdet, Afrika, Karibien och Stillahavsområdet. Potentialen för
SWECOs del ligger inte enbart i tecknade kontrakt utan än viktigare är de
vidgade kundkontakter som öppnas på miljöområdet globalt.

Vår starka gruppering täcker alla kompetensområden och företag från hela
Europa – förutom SWECO International ingår: Harres Pickel Consult,
Tyskland, koordinator av gruppen; Düsseldorfer Consult, Tyskland;
Creocean, Frankrike; Evren, Spanien; Golder, Storbritannien; W S Atkins,
Storbritannien; Intergeo, Österrike; LDK, Grekland; Aquatest Stavebni
Geologie, Tjeckien och Orgut, Sverige.

SWECO International har under ca tre år ingått i en annan europeisk
konsultgruppering, som deltagit framgångsrikt i EU:s ramavtal inom
miljöområdet för Central- och Östeuropa. Detta samarbete avlöses under
våren av den nya konsultgruppen, som alltså får en geografiskt vidare
täckning. Inom SWECO svarar dotterbolaget VBB VIAK för utförandet av de
nya miljöuppdrag som blir aktuella.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom
arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200
medarbetare. Genom SWECO International bedriver
koncernen en omfattande internationell verksamhet.

SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Öqvist, VBB VIAK, tel. 08-695 63 35
Lars Malmström, informationschef, SWECO,
tel. 08-695 66 12, 070-858 88 31

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000419BIT00210/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000419BIT00210/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs