0 of 0 for ""

SWECO projekterar nytt resecentrum i Karlstad

April 4, 2003 | Press release

SWECO projekterar nytt resecentrum i Karlstad

Karlstad får ett nytt resecentrum som ska binda ihop stadens tåg- och
busstrafik. Uppdraget är värt 11,5 miljoner kronor och utförs åt
Värmlandstrafik och Karlstad kommun.

SWECO ska ansvara för projektering och projekteringsledning av en ny
modern bussterminal i anslutning till järnvägsstationen, ett
trafikledningstorn, bussgodsterminal samt en gång- och cykeltunnel under
järnvägen. SWECO ska även utforma utemiljön och ny trafiklösning kring
resecentret.

I uppdraget samarbetar arkitekter, samhällplanerare, projektledare,
miljökonsulter samt mark- och trafikexperter från SWECO.

– SWECO har hela den bredd av konsulttjänster och de specialister som
krävs för ett uppdrag av den här omfattningen. Vi har också den
lokalkännedom som behövs för att få projektet att fungera på ett bra
sätt, säger Nina Henningson på SWECO i Karlstad.

SWECO har tidigare varit involverade i utformning och projektering av
flera liknande projekt, bland annat Jönköpings nya resecentrum och Nils
Ericson Terminalen i Göteborg.

Uppdraget utförs av SWECO FFNS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Projektledning och SWECO THEORELLS i Karlstad och Göteborg.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.
För ytterligare information kontakta:
Nina Henningson, kontorschef SWECO FFNS, tfn 054-10 23 50

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00100/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs