0 of 0 for ""

SWECO och HM Power i allians för nätbolagstjänster

August 10, 2000 | Press release

SWECO och HM Power i allians för nätbolagstjänster

SWECOs energikonsultbolag, BECO Energi, inleder ett samarbete med nybildade
bolaget HM Power i syfte att hjälpa eldistributionsföretag i pågående
strukturomvandling. Företagen kommer att agera gemensamt, för att i allians
utveckla tjänster och erbjudanden med målet att öka lönsamheten i elnätbolagen
och därigenom kunna sänka elnotan.

Effekterna av den genomförda av- och omregleringen av elmarknaden har
inneburit ökade krav på anpassningsförmåga och strukturella förändringar
inom elnätbolagen. Elnätbolagens fortsatta framgångar är nu avhängigt
förmågan att förstå nya omvärldsfaktorer och att välja rätt strategi avseende
egen förädling, reinvestering, kompetensutveckling och teknik. Samarbetet är
en följd av SWECOs medvetna satsning att öka management-innehållet i
kundleveranserna.

BECO Energi ingår i SWECO-koncernen, som är Sveriges ledande kunskapsföretag
inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200 medarbetare. I SWECO
ingår också följande helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO
Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik.
Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen.

HM Power är ett nystartat företag av Bertil Moritz och Lars Hjort som
tidigare innehaft ledande befattningar inom ABB i Sverige såväl som i USA.

För ytterligare information kontakta:
Per Sjöström, BECO Energi, tel 08-695 60 26
Bertil Moritz , HM Power, www.hmpower.se, tel 0704-916750

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00710/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00710/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs