0 of 0 for ""

SWECO och Energy@Optimum sänker energinotan

May 18, 2000 | Press release

SWECO och Energy@Optimum sänker energinotan

SWECOs energikonsultbolag BECO Energi har inlett samarbete med det
högteknologiska IT/energi-företaget Energy@Optimum. Samarbetet är en följd
av SWECOs medvetna strävan att ytterligare öka IT-innehållet i
kundleveranserna.

Kraven på en optimerad och miljöanpassad användning av energi kommer att
öka i framtiden. En helhetssyn där samtliga energimedia beaktas kommer att
bli utgångspunkten för hur en anläggning drivs och är uppbyggd.

BECO Energi, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom området el- och
termisk energiförsörjning, och Energy@Optimum AB, ett Linköpingbaserat
expansivt konsultföretag inom området IT och energi, har slutit avtal om
att gemensamt utveckla och genomföra konsulttjänster inom området optimala
energisystem. Bolagens kompetensområden kompletterar varandra väl, vilket
innebär att de vidgade och värdeskapande tjänster man erbjuder marknaden
tillsammans leder till betydligt lägre energikostnader samt en minskad
miljöbelastning.

Samarbetsavtalet betyder också att Energy@Optimum kan accelerera den
pågående utvecklingen av datorverktyg för simulering, optimering,
övervakning samt styrning av energisystem. SWECO kommer i detta samarbete
att erbjuda ett mycket brett spektrum av tekniska konsulttjänster från
utredning till projektering.

Det undertecknade avtalet har sin utgångspunkt från hemmamarknaden, men
samarbetet kommer även att beröra den internationella marknaden.

BECO Energi ingår i SWECO-koncernen, som är Sveriges ledande
kunskapsföretag inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200
medarbetare. I SWECO ingår också följande helägda bolag: FFNS, BLOCO,
THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO
Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik
spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM
Stockholmsbörsen.

Energy@Optimum är ett bolag som startades hösten 1999 av forskarna Curt
Björk och Süleyman Dag. Bolaget har som affärsidé att sälja
konsulttjänster inom området energisystem, utveckla och implementera IT-
verktyg och IT-lösningar för effektivare energisystem samt överta
ansvaret för driften av energisystem i industrier och kommersiella
fastigheter. (www.energyoptimum.com)

För ytterligare information kontakta:

Ronny Westerlund, BECO Energi, tel. 08-695 64 11, 070-862 04 92
Süleyman Dag, Energy@Optimum, tel. 013-36 38 38, 070-977 10 60
Lars Malmström, informationschef SWECO, tel. 08-695 66 12

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00640/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00640/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs