0 of 0 for ""

SWECO i topp på miljölistor

January 13, 2000 | Press release

SWECO i topp på miljölistor

SWECO kunde under slutet av 1999 räkna hem två topplaceringar när det
gäller framsynt miljötänkande bland företag i Sverige.

Dels fick SWECO med beröm godkänt för sitt sätt att redovisa utsläpp i
Finanstidningens & Folksams Miljöindex, dels hamnade företaget på Svensk
Miljöfonds topplista som utarbetas av Det Naturliga Steget.

Finanstidningens & Folksams Miljöindex riktar sig till företag på
Stockholmsbörsen och bygger på företagens egna enkätsvar. Det har
tillkommit för att öka de finansiella aktörernas tillgång till information
om börsföretagens miljöpåverkan och för att stödja de börsnoterade
företagen i deras miljöanpassning.

Svensk Miljöfond är en aktiefond som investerar i företag som uppnår vissa
miljökriterier uppställda av förvaltaren. Kapital placeras endast i de
företag som finns med på den årligen uppdaterade topplistan, där SWECO
varit med sedan 1995.

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och
teknikkonsultverksamhet med ca 2 300 medarbetare. I SWECO ingår följande
sju helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK,
VBB Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom
dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid OM Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Lindström, informationsdirektör i SWECO,
tel. 08-695 60 61
Gunnar Nordberg, miljöchef i SWECO,
tel. 08-695 62 80

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000419BIT00150/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000419BIT00150/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs