0 of 0 for ""

SWECO FFNS utformar Karolinska Science Park

November 16, 2001 | Press release

SWECO FFNS utformar Karolinska Science Park
SWECO FFNS Arkitekter har fått i uppdrag att rita den nya
forskningsparken Karolinska Science Park i Stockholm. Uppdraget är värt
16 miljoner kronor och beställare är Akademiska Hus i samarbete med
Karolinska Institutet.
Forskningsparken är ett biomedicinskt forskningscenter för s.k.
start up-företag. SWECO FFNS uppdrag omfattar gestaltning av både
byggnader och kringliggande landskap. I uppdraget ingår även att vara
ombud i en nybildad konsultgrupp för projektet.
Karolinska Science Park, som är en del av Stockholm BioScience, ska
byggas på Campus Solna vid Karolinska Institutet. Den totala ytan är på
35 000 kvm bruttoarea. Forskningsparken är indelad i etapper och den nu
aktuella etappen ska stå färdig vid årsskiftet 2004/2005.
– Vår plan för forskningsparken innefattar tre konvexa huskroppar som
ligger inskurna i en brant trädbevuxen slänt. Celler och organismer är
några av ledorden i gestaltningen för att skapa ett starkt signum för
verksamheten, säger Stefan Ekholm, arkitekt på SWECO FFNS.
Tidigare i år deltog SWECO FFNS i ett s.k. parallellt uppdrag för
utformningen av den nya forskningsparken i konkurrens med tre andra
arkitektkontor. Juryn omnämnde förslaget från SWECO FFNS som “det i
särklass mest expressiva av de inlämnade förslagen”. Förslaget uppvisar
också “eleganta lösningar i såväl anpassning till befintlig parkmiljö
som till topografi och logistik”.

SWECO FFNS ingår i SWECO-koncernen, nio bolag med
samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur:
SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen AB.

För ytterligare information kontakta:
Jon Tvedt, SWECO FFNS, tel. 08-522 955 11
Stefan Ekholm, SWECO FFNS, tel. 08-522 952 56

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00570/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00570/bit0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs