0 of 0 for ""

Preliminärt resultat 1999

February 4, 2000 | Press release

Preliminärt resultat 1999

SWECO beräknas för 1999 redovisa en nettoomsättning på 1638,7 Mkr (1588,7)
och ett resultat före skatt kring noll (35,5).
Resultatförsämringen jämfört med tidigare lämnad prognos om 50 Mkr, kan
främst hänföras till kostnader i samband med beslutade och pågående för-
ändrings- och effektiviseringsåtgärder samt till viss del lägre intjäning
under fjärde kvartalet 1999. Fullständig bokslutskommuniké lämnas den 15
februari 2000.

SWECO AB

Wigon Thuresson
Verkställande direktör

SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom
arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 300
medarbetare. I SWECO ingår följande sju helägda
bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning,
VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik.
Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med
unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-
listan vid OM Stockholmsbörsen.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000419BIT00060/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000419BIT00060/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs