0 of 0 for ""

Nya ledamöter i SWECOs styrelse

April 10, 2008 | Press release

Gunnel Duveblad och Øystein Løseth valdes till nya styrelseledamöter på SWECOs årsstämma den 10 april 2008.

Gunnel Duveblad är född 1955. Mellan 2002 – 2006 var Gunnel Duveblad vd för EDS Nordeuropa och under perioden 1977 – 2002 var hon verksam inom IBM och hade från 1990 flera olika chefsbefattningar. Hon är idag ledamot i HiQ, IBS och Posten AB.

Øystein Løseth är född 1958. Han är f.n. koncerndirektör för Produktion & Handel i det holländska energibolaget Nuon. Den 22 april 2008 tillträder Øystein Løseth tjänsten som koncernchef för Nuon. Øystein Løseth har tidigare innehaft olika chefsbefattningar i Statkraft och Statoil. Han är ledamot i Eidsiva Vannkraft AB och f.d. ledamot i SWECO Grøner AS.

– Vi är mycket glada över att Gunnel Duvblad och Øystein Løseth valt att ingå i SWECOs styrelse. Deras erfarenheter av internationell konsultverksamhet och energimarknad kommer att kunna bidra till SWECO fortsatta utveckling, säger Olle Nordström, SWECOs styrelseordförande.

SWECOs styrelse har efter stämman sju ordinarie stämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Utöver nyval av Gunnel Duveblad och Øystein Løseth omvaldes Eric Douglas, Birgit Erngren Wohlin, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström. Olle Nordström utsågs till styrel¬sens ordförande.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs