0 of 0 for ""

Genomförd omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B

February 19, 2008 | Press release

850 000 aktier av serie C, som har emitterats och återköpts inom ramen för SWECOs aktiebonusprogram 2007, har omvandlats till aktier av serie B.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 86 414 350, varav 9 389 075 aktier av serie A, 76 875 275 aktier av serie B och 150 000 aktier av serie C. SWECO innehar 2 004 306 aktier av serie B och 150 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 091 602,5. SWECO äger dock ej rösträtt för de aktier som det innehar. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 86 414 350 kronor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs